Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona Català Castellà English
Fundació Barcelona Olímpica
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona Museu Olímpic i de l'Esport de BarcelonaMuseu Olímpic i de l'Esport de BarcelonaMuseu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
< Principal
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
< Tornar
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Agenda
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Notícies
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Xarxa MOE: enllaços
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
RSS
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Més info
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Actualitat MOE
Notícies
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Nadal Solidari al Museu Olímpic
02/11/2018

| Més

Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona

El Projecte Nadal Solidari té com a objectiu posar en relació entitats esportives de la ciutat de Barcelona i entitats que vetllen per col·lectius desafavorits del barri de la Marina. Centrarà la seva actuació a l’entorn de l’últim trimestre de l’any, moment en el qual les diferents entitats donants participants podran aportar material que serà exposat en un espai especial del museu.


Al desembre les entitats esportives i col·lectius del barri de la Marina realitzaran un acte de donació formal de manera conjunta. Aquest projecte es coordina des del Departament d’Activitats del Museu Olímpic i de l’Esport amb la col·laboració la Tècnica comunitària de la Marina i amb la Federació de Taula d’Esports la Marina de Barcelona.


 

 
 

Acte de donació d’objectes per al Nadal Solidari


Cada entitat que vulgui aportar algun element al projecte, podrà presentar-lo al mateix museu en un petit acte d’entrega en el qual es farà una fotografia del moment de l’entrega així com una notícia als mitjans dels quals disposa la Fundació Barcelona Olímpica i el Museu Olímpic i de l’Esport, sense perjudici que la pròpia entitat esportiva en faci la pròpia difusió. Els materials donats, s’exposaran en un espai que es consideri apropiat com una vitrina especial situada en un lloc visible del Museu Olímpic i de l’Esport. L’acte serà un acte senzill que es pot materialitzar al hall del museu qualsevol matí entre setmana. Per a cada entitat es disposarà d’un full en el qual s’especifica que dona material esportiu al projecte així com el seu destí, sense que la Fundació Barcelona Olímpica en tingui cap dret de propietat. El full anirà signat per l’entitat donant. 


Vitrina d’exposició del material donat


De mitjans de novembre al 15 de desembre de l’any vigent, s’exposarà en un lloc visible del Museu Olímpic i de l’Esport, una vitrina que mostri els elements que diferents entitats esportives de la ciutat de Barcelona vagin donant al projecte Nadal Solidari. Aquesta vitrina contindrà una cartel·la amb la descripció genèrica del projecte i, si es considera necessari, una relació de totes les entitats esportives participants. Al llarg de tot el darrer trimestre s’anirà omplint amb els materials donats.


Acte final de Nadal Solidari


El projecte Nadal Solidari es donarà per tancat en un acte on es formalitzarà l’entrega de materials entre entitats esportives, amb la Federació de Taula d’Esports la Marina i les entitats del barri de la Marina que vetllen per col·lectius desafavorits. En aquest acte, es mirarà de posar la vitrina amb els objectes en un espai com l’Auditori Gran del Museu Olímpic i de l’Esport (si és possible) o igualment en un espai visible del museu, com el Hall principal. Aquest acte constarà d’una presentació amb la presència de totes les entitats participants i una fotografia en grup de totes elles: entitats esportives, entitats de col·lectius de la Marina, la Federació Taula d’Esports la Marina i Fundació Barcelona Olímpica. Es farà una fotografia de grup i se’n podran fer notícies per difondre als mitjans de què disposen la Fundació Barcelona Olímpica i el Museu Olímpic i de l’Esport, sense perjudici que la pròpia entitat esportiva en faci la pròpia difusió. 


 

Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
 
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona Joan Antoni Samaranch
comunicacio@fbolimpica.es
Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona